‘Tipp licht de patiënt goed voor en helpt hun bij het bepalen van hun keuze’.

Anja Sommer | Dermatoloog Parkwegkliniek Sommer

Blauwe Zorg

Verwijsbureau Tipp is een voorbeeld van Blauwe Zorg. Onder de vlag van ‘Blauwe Zorg’ werken huisartsen, ZIO, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraar VGZ in de regio Maastricht samen met een gemeenschappelijk doel: duurzame en betaalbare zorg. Door de centrale coördinatie van zorg werkt huisartsenverwijsbureau Tipp aan patiëntbegeleiding, kwaliteitsverbetering en kostenreductie.

De juiste zorg op het juiste moment

Tipp neem de huisartsen in de regio veel werk uit handen door het gehele verwijzingsproces te coördineren en af te handelen. Tegelijkertijd informeert Tipp de patiënt  over de beschikbaarheid van kwalitatieve zorg in de regio. Bovendien voorziet Tipp de patiënt over relevante informatie zoals bereikbaarheid, eventuele wachttijden en kwaliteitsinformatie over de zorgaanbieder om de patiënt te helpen in zijn keuze. Dit doen we door de (digitale) informatiestromen tussen verwijzers, zorgvragers en zorgaanbieders te vergemakkelijken en het inzichtelijk maken van de inhoud en kwaliteit van diverse zorgaanbieders.

Persoonlijk en objectief

Anders dan andere, volledig digitaal opererende aanbieders, werkt Verwijsbureau Tipp met een professioneel team van zorgbemiddelaars dat de zorgvrager persoonlijk telefonisch te woord staat om te helpen bij het keuzeproces. Tipp informeert objectief over het aanbod van mogelijke zorgaanbieders en ondersteunt de zorgvrager op basis van hun zorgvraag en behoefte bij het maken van een keuze voor de meest geschikte zorgaanbieder en het maken van een afspraak. Zowel de verwijzer als de vervolgzorgaanbieder worden tijdens het verwijsproces actief betrokken en geïnformeerd.

Overnemen van agendabeheer

Voor zorgaanbieders is het plannen van afspraken met patiënten een zeer tijdrovende maar ook zeer belangrijke taak.
Verwijsbureau Tipp kan deze taak van u overnemen. Wij plannen al afspraken bij diverse zorgaanbieders en poli’s in ziekenhuizen.
Wanneer we de patiënt telefonisch te woord staan om een keuze te maken voor een zorgaanbieder, is het praktisch en prettig voor de patiënt om vervolgens direct een afspraakdatum en tijd te ontvangen.
We handelen op deze manier het verwijsproces in een keer af, vanaf de verwijzing bij de huisarts tot en met een afspraak voor de patiënt.
We zorgen dat de zorgaanbieder de verwijzing inclusief alle nodige informatie tijdig ontvangt.

Mensen over Tipp…

Antoni Gostińsky

Dermatoloog MUMC+

Tipp denk echt met ons mee

Tipp zorgt ervoor dat wij de verwijzingen van de huisartsen in de regio correct ontvangen. Dat doen ze al zo’n tweeëneenhalf jaar voor ons.

Sinds een half jaar nemen ze ook het inplannen van de patiënten voor hun rekening. Dat ontlast ons behoorlijk in onze administratieve zorgen. Wij hoeven niet meer alle telefoontjes zelf te plegen. Die tijd kunnen we beter besteden om de patiënt te woord te staan met andere vragen die betrekking hebben op hun klacht. Het contact met Tipp verloopt erg prettig. We werken goed samen aan het verder optimaliseren van het verwijzingsproces. Zodat we steeds meer tijd kunnen vrijmaken voor de daadwerkelijke behandeling van de patiënt. Zo heeft Tipp onlangs een soort van drop down menu voor de huisarts ontwikkeld om de doorverwijzing nog vlotter te laten verlopen. Ze denken echt met ons mee.

Anja Sommer

Anja Sommer

Directeur Parkwegkliniek Sommer

Tipp licht de patiënt goed voor en helpt hun bij het bepalen van hun keuze.

Ik werk al vanaf de start van Tipp met hun samen. Zij verzamelen voor ons alle aanvragen van de huisartsen en regelen alle doorverwijzingen naar ons.

We hebben relatief korte wachttijden en goed aangeschreven specialisten in huis. Dat weten ze bij Tipp. We hebben verschillende specialismen bij de Parkwegkliniek Sommer, namelijk dermatologie, gynaecologie, plastische chirurgie en urologie. Sommige mensen gaan liever naar het een ziekenhuis en nemen iets langere wachttijden voor lief. Anderen gaan liever naar een kleinschalig zorgbehandelingscentrum waar ze in principe morgen terecht kunnen. Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf. Tipp licht de patiënt goed voor en helpt hun bij het bepalen van hun keuze. Verder is het belangrijk om te vermelden dat ook wij de juiste informatie over de patiënt van Tipp ontvangen. Ik werk graag met hun samen.