‘De grootste toegevoegde waarde vind ik dat je maar een loket hebt voor alle verwijzingen’.

Jos Ridderbeks | Huisarts Ulestraten

Doorverwijzen van een patiënt

Het doorverwijzen van uw patiënt naar een beschikbare zorgaanbieder is een proces dat in uw praktijk vaak veel menskracht kost. U wil uw patiënt immers goed adviseren en informeren in het keuzeproces. Hij kan en mag kiezen en iedere patient heeft een ander uitgangspunt.

Hulp bij het keuzeproces

Verwijsbureau Tipp kan uw patiënt op dit gebied uitgebreid begeleiden. Hierbij staat uw advies maar ook de wensen, mogelijkheden en eventuele beperkingen centraal. Verwijsbureau Tipp inventariseert in een telefonisch contact met de patiënt zijn of haar wensen en koppelt die aan de zorgaanbieder die op dat moment het beste past. Reistijd, wachttijd en de kwaliteit van de zorgaanbieder zijn de belangrijkste criteria die we hanteren bij het keuzeproces.

Nadat de keuze voor een zorgaanbieder is gemaakt stopt Tipp niet met begeleiden, wij bewaken het proces tot uw patiënt een afspraak datum ontvangen heeft. Vervolgafspraken en behandelingen gaan niet via Tipp. Ook voor algemene vragen of zorgaanbieders of het verwijsproces kunt u bij Tipp terecht.

De Tipp Zorgnavigator, tijdbesparend en transparant.

De Tipp Zorgnavigator omvat een actueel overzicht van het totale zorgaanbod in heel Nederland en de grensstreek van Duitsland en Belgie. Voor wat betreft toegangstijden, reistijden, patiëntervaringen en kwaliteitsgegevens. Het gehele zorgaanbod wordt overzichtelijk en objectief weergegeven.

Dit helpt u en de patiënt de uiteindelijke keuze te bepalen. Het scheelt bovendien veel tijd voor uw doktersassistentes wanneer de verwijsbrief naar Tipp via een beveiligde digitale weg wordt verstuurd. U houdt bovendien het overzicht omdat Tipp u informeert over gemaakte afspraken. U blijft dus op de hoogte. Onze medewerkers bewaken het proces en zien erop toe dat de patiënt zo snel als mogelijk gezien wordt door een specialist of zorgaanbieder. Tipp houdt daarbij rekening met de termijn die u als huisarts gesteld heeft en zal zoeken naar een zorgaanbieder die daarop aansluit. Wanneer de gestelde termijn niet haalbaar is gaat Tipp in overleg met u, de huisarts.

Tipp en ELV

Tot en met oktober 2020 was Tipp uw aanspreekpunt bij ELV-aanvragen.

Per maandag 2 november dragen wij dit over aan Zorgpunt Maastricht Heuvelland. Eén centraal telefoonnummer waar inhoudsdeskundige medewerkers van Envida, MUMC+ Herstelzorg en Sevagram u ‘ontzorgen’ in uw zoektocht naar een passende oplossing voor uw zorgvraag.
Zorgpunt beschikt over de actuele beddencapaciteit van Zuid Limburg en is bereikbaar via 043-8509300. Voor alle VVT-vragen kunt u hier terecht.

Uw aanvragen voor een ELV kunt u nog altijd via de Tipp-portal indienen, deze worden automatisch doorgestuurd naar het Zorgpunt. 

GGZ

Tipp verwerkt voor de regio alle verwijzingen naar GGZ-aanbieders, zowel 1e als 2e lijn. Verwijsbureau Tipp beheert de agenda’s van alle POH Verslaving en POH Jeugd.
Om patiënt en huisarts te ondersteunen in het aanbod van GGZ-instellingen, werken we met de ’Sociale Kaart’. Hier kunt u zoeken op passende zorgaanbieders voor uw patiënt. U kunt de verwijzing ook naar Tipp sturen, dan lopen wij de mogelijkheden met uw patiënt door.

Mensen over Tipp…

Marjolein Kusters - huisarts

Marjolein Kusters

Huisarts

Vaak is handig om het aan de zorgbemiddelaar bij Tipp over te laten

Tipp zoekt samen met de patiënt uit waar deze het snelste en het beste geholpen kan worden. Ik word daardoor behoorlijk ontlast.

Tipp heeft nu ook een handige online module waardoor ik dit nu ook zelf alvast kan uitzoeken samen met de patiënt. Zo kan ik ze zelf rechtstreeks verwijzen. Vaak is dat handig. Maar ik kan het ook aan de zorgbemiddelaar bij Tipp over te laten. Zij controleren vragen over verzekering. Waar en wanneer kan ik als patiënt terecht? Valt het binnen mijn polis? Dit zijn vragen die de zorgbemiddelaar bij Tipp prima kan beantwoorden. Ook kunnen zij meer inzicht krijgen in wachttijden. Zo kunnen ze de patiënt verder helpen en mij ontlasten als huisarts.

Yvo Kesler - huisarts

Yvo Kesler

Huisarts

De zorgbemiddelaars van Tipp proberen het beste te regelen voor de patiënt

Ik werk al zo’n 5 of 6 jaar met Tipp. Dat scheelt mij een hoop tijd. Ik hoef niet meer zelf ‘rond te bellen’ om te kijken waar een patiënt terecht kan, zoals dat vroeger was.

Die tijd kan ik besteden aan patiëntenzorg en dat is wel zo prettig. Vaak weet ik toch al waar ik de mensen het beste naar toe kan sturen of heeft de patiënt zelf een voorkeur. Weten ze dat echter niet dan adviseer ik dat ze dat het beste met hun kunnen overleggen wat de mogelijkheden zijn. Zij kennen het zorglandschap, zijn op de hoogte van eventuele wachttijden en weten welke specialisten goed aangeschreven staan.

Jos Ridderbeks - huisarts

Jos Ridderbeks

Huisarts

Samenwerken met Tipp betekent één loket

Tipp werkt voor alle huisartsen in de regio. Dat wil wat zeggen. De grootste toegevoegde waarde van Tipp vind ik dat je maar een loket hebt voor alle verwijzingen. Dat vind ik fijn.

Hierdoor heb ik niet allemaal verschillende verwijsprotocollen, wat ziekenhuizen wel graag willen. Zo laten we ons niet in het stramien van het ziekenhuis duwen en houden we zelf de regie in handen. Verder vind ik het fijn dat ik persoonlijk contact heb met de zorgbemiddelaars van Tipp. Als er een keertje iets is krijg ik iemand aan de lijn die er dan ook achteraan gaat. Ze gaan ook goed om met feedback. Ze pakken dingen op, nemen het mee in hun evaluaties en ik krijg een terugkoppeling. Zo wordt hun dienstverlening steeds beter.